Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | DELA APOSTOLSKA 23–24

Optužen da je poput kuge i da izaziva pobune

Optužen da je poput kuge i da izaziva pobune

23:12, 16; 24: 2, 5, 6, 10-21

Judejci u Jerusalimu „zakleli [su] se prizivajući prokletstvo na sebe“ da će ubiti Pavla (Del 23:12). Ali Jehovina volja je bila da Pavle ode u Rim kako bi tamo svedočio (Del 23:11). Pavlov sestrić je saznao za tu zaveru i to mu javio, čime je sprečio da Pavle bude ubijen (Del 23:16). Šta iz ovih stihova učimo...

  • o tome kako će se završiti svaki pokušaj da se osujeti Božja namera?

  • o tome na koji način nam Bog može pružiti pomoć?

  • o hrabrosti?