Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

●○○ PRVI RAZGOVOR

Pitanje: Kako se Bog zove?

Biblijski stih: Ps 83:18

Pitanje za naknadnu posetu: Kako znamo da Jehova Bog želi da budemo njegovi prijatelji?

○●○ PRVA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Kako znamo da Jehova Bog želi da budemo njegovi prijatelji?

Biblijski stih: Ja 4:8

Pitanje za naknadnu posetu: Kako možemo postati Božji prijatelji?

○○● DRUGA NAKNADNA POSETA

Pitanje: Kako možemo postati Božji prijatelji?

Biblijski stih: Jv 17:3

Pitanje za naknadnu posetu: Kako možemo biti bliski s Bogom iako ga ne možemo videti?