Pokrajinski nadglednik i njegova supruga, Francuska, 1957.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA januar 2019.

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor o tome kako postati Božji prijatelj.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Neka bude Jehovina volja“

Ako neko želi da živi samopožrtvovano kako bi više služio Jehovi, ne treba da ga odvraćamo od toga.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova nas je poučio kako da vaspitamo decu

Da li prihvataš Božju pomoć kako bi dobro vaspitao decu?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Optužen da je poput kuge i da izaziva pobune

Pavlov sestrić je osujetio zaveru da Pavle bude ubijen. Šta učimo iz ovog događaja?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Pavle se priziva na cara i svedoči kralju Irodu Agripi

Kako se možemo ugledati na Pavla kada nam protivnici stvaraju neprilike „služeći se zakonom“?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Zakonsko utvrđivanje dela propovedanja u Kvibeku

Saznajte kako su braća u Kvibeku odbranila pravo da propovedaju dobru vest.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Pavle plovi u Rim

Pavle nije prestao da govori o svojoj veri ni kad je postao zatvorenik.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Pavle je zahvalio Bogu i ohrabrio se“

Kako bi mogao da ohrabriš pokrajinskog nadglednika i njegovu suprugu sledeći put kada budu posetili tvoju skupštinu?