Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | MATEJ 8—9

Isus je voleo ljude

Isus je voleo ljude

Deo Isusove službe u Galileji opisan je u 8. i 9. poglavlju Mateja. Time što je lečio ljude, Isus je pokazao da ima moć, ali i da je saosećajan i pun ljubavi.

 1. Isus je izlečio gubavca (Mt 8:1-3).

 2. Isus je izlečio stotnikovog slugu (Mt 8:5-13).

  Izlečio je Petrovu taštu (Mt 8:14, 15).

  Isterivao je demone i lečio bolesne (Mt 8:16, 17).

 3. Isus je isterao izuzetno nasilne demone iz dva čoveka i poslao ih u krdo svinja (Mt 8:28-32).

 4. Isus je izlečio paralizovanog čoveka (Mt 9:1-8).

  Izlečio je ženu koja mu je dotakla haljinu i uskrsnuo Jairovu ćerku (Mt 9:18-26).

  Lečio je slepe i neme (Mt 9:27-34).

 5. Obilazio je gradove i sela, „lečeći svaku bolest i svaku nemoć“ (Mt 9:35, 36).

Kako bih ja mogao pokazati više ljubavi i saosećanja prema drugima?