Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Ne zaboravi da se moliš za one koji su progonjeni

Ne zaboravi da se moliš za one koji su progonjeni

U Bibliji je prorečeno da će nas Satana progoniti da bi nas omeo u službi propovedanja (Jv 15:20; Ot 12:17). Kako možemo pomoći suhrišćanima u drugim zemljama koji trpe progonstvo? Možemo se moliti za njih. „Usrdna pravednikova molitva ima veliku snagu“ (Ja 5:16).

Za šta bismo se mogli moliti? Možemo moliti Jehovu da našoj braći i sestrama da hrabrost i ulije im mir (Is 41:10-13). Možemo se moliti i da vlasti budu naklonjene delu propovedanja, „da bismo vodili miran i tih život“ (1Ti 2:1, 2).

Kad su Pavle i Petar bili progonjeni, braća i sestre su ih poimence spominjali u molitvama (Del 12:5; Ri 15:30, 31). Čak i ako ne znamo po imenu sve koji su progonjeni, mogli bismo spomenuti iz koje su zemlje, grada ili skupštine.

Moliću se za progonjene suvernike u sledećim zemljama: