Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova, u tebe se uzdam

Jehova, u tebe se uzdam

Veoma je važno da se uzdamo u Jehovu i u dobru i u zlu (Ps 25:1, 2). U osmom veku pre n. e., narod u Judi se našao na teškom ispitu vere. Iz onoga što su doživeli možemo mnogo toga naučiti (Ri 15:4). Nakon što odgledaš film Jehova, u tebe se uzdam, odgovori na navedena pitanja.

  1. S čim se suočio Jezekija?

  2. Kako je Jezekija primenio načelo iz Poslovica 22:3 kada je Jerusalimu pretila opsada?

  3. Zašto Jezekija nije hteo da se preda Asiriji niti da sklopi savez sa Egiptom?

  4. Zašto je Jezekija dobar primer za nas danas?

  5. Šta bi moglo da ispita naše pouzdanje u Jehovu?

Voleo bih da se više uzdam u Jehovu kada...