Prenošenje dobre vesti u Gani

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA januar 2017.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Stražarska kula i Prenesi istinu iz Biblije o znaku poslednjih dana. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova se brine o svom narodu

Poput velikodušnog domaćina, Jehova nam je obezbedio obilje duhovne hrane.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Kralj će kraljevati pravedno“

Isus kao Kralj postavlja starešine da brinu o njegovom stadu. Oni to rade tako što stadu pružaju duhovno vođstvo i okrepu.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jezekijina vera je nagrađena

Asirci pokušavaju da nateraju Judejce da se predaju bez borbe, ali Jehova šalje svog anđela da odbrani Jerusalim.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Jehova, u tebe se uzdam

Veoma je važno da se uzdamo u Jehovu i u dobru i u zlu. Kako je Jezekija pokazao da se uzda u Boga?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova daje snagu umornome

Orlov let je slikoviti prikaz toga kako možemo služiti Jehovi zahvaljujući snazi koju nam daje.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Ne zaboravi da se moliš za one koji su progonjeni

Kako svojim molitvama možemo pomoći onima koji su progonjeni?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehovina proročanstva se uvek ispunjavaju

Jehova je preko Isaije 200 godina unapred prorekao šta će se dogoditi Vavilonu.