Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEZDRA 1-5

Jehova ispunjava svoja obećanja

Jehova ispunjava svoja obećanja
PRIKAZ

Jehova je obećao svom narodu da će ponovo moći da mu služe u hramu u Jerusalimu. Međutim, nakon što su se vratili iz Vavilona, naišli su na brojne prepreke, među kojima je bila i kraljeva naredba da se radovi na hramu obustave. Mnogi su se pribojavali da nikada neće uspeti da obnove hram.

 1. oko 537. pre n.e.

  Kirova objava o obnovi hrama

 2. 3:3

  Sedmi mesec

  Podignut oltar i prinete žrtve

 3. 3:10, 11

  536. pre n.e.

  Položen temelj Jehovinog hrama

 4. 4:23, 24

  522. pre n.e.

  Kralj Artakserks zaustavlja izgradnju hrama

 5. 5:1, 2

  520. pre n.e.

  Zaharija i Agej podstiču narod da nastavi sa izgradnjom hrama

 6. 6:15

  515. pre n.e.

  Završena obnova hrama