Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | RIMLJANIMA 9–11

Poređenje o maslini

Poređenje o maslini

11:16-26

Šta predstavljaju detalji poređenja o maslini?

  • Drvo – ispunjenje Božje namere što se tiče saveza sa Avrahamom

  • Stablo – Isus, glavni Avrahamov potomak

  • Grane – 144 000 pomazanika, koji predstavljaju ostatak Avrahamovog potomstva

  • „Odlomljene“ grane – Jevreji koji su odbacili Isusa

  • „Nakalemljene“ grane – duhom pomazani hrišćani iz drugih naroda

Kao što je prorečeno, putem Avrahamovog potomstva – Isusa i 144 000 pomazanika – „blagosloviće se svi narodi na zemlji“ (Ri 11:12; Pst 22:18).

Šta o Jehovi učim na osnovu toga kako ispunjava svoju nameru što se tiče saveza sa Avrahamom?