Propovedanje u Kambodži

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA februar 2018.

Predlozi za razgovor

Razgovori na temelju pitanja: Da li je Biblija i danas korisna? Da li je Biblija u skladu s naukom? Da li nam biblijski saveti koriste u svakodnevnom životu?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Poređenje o pšenici i kukolju

Šta je Isus želeo da prikaže poređenjem o pšenici i kukolju? Koga predstavljaju sejač, neprijatelj i žeteoci?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Šta učimo iz Isusovih poređenja o Kraljevstvu?

Isus je koristio jednostavna poređenja da bi preneo važne pouke. Šta učimo iz poređenja zapisanih u 13. poglavlju Mateja?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Isus hrani mnoge preko nekolicine

Isus je rekao svojim učenicima da nahrane mnoštvo ljudi, iako su imali samo pet hlebova i dve ribe. Šta se zatim dogodilo i šta zaključujemo na osnovu toga?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Poštuj svog oca i svoju majku“

Isus je istakao koliko je važno držati se zapovesti koja glasi: „Poštuj svog oca i svoju majku.“ Da li ova zapovest prestaje da važi kad odrastemo?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Da li se vodiš Božjim načinom razmišljanja?

Šta treba da radimo da bismo se vodili Božjim načinom razmišljanja? Isus je naveo tri stvari koje će nam u tome pomoći.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi — delotvorno koristimo pitanja

Isus je delotvorno koristio pitanja da bi preneo važne pouke. Kako se možemo ugledati na njega?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Čuvajmo se spoticanja

Isus nam je slikovitim rečima objasnio koliko je ozbiljno spotaći se ili navesti druge na spoticanje. Šta bi tebi moglo postati kamen spoticanja?