Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu literature

PROBUDITE SE!

Pitanje: Želim da vam uručim najnovije izdanje časopisa Probudite se! Zapazite pitanje koje se nalazi ovde, na 2. strani. Kako biste vi odgovorili?

Biblijski stih: Psl 24:10

Ponuda: U ovom članku se iznose još neki saveti koji nam mogu koristiti.

PROBUDITE SE!

Pitanje: Da li se slažete da je bitno s kim se družimo?

Biblijski stih: Psl 13:20

Ponuda: U ovom izdanju časopisa Probudite se! nalaze se praktični saveti koji nam mogu pomoći da sklapamo trajna prijateljstva. [Ukaži na članak na stranama 10-11.]

SLUŠAJMO ŠTA NAM BOG GOVORI

Pitanje: Da li biste želeli da živite u ovakvom svetu? [Pokaži 2. i 3. stranu i dozvoli odgovor.]

Biblijski stih: Jer 29:11

Ponuda: U ovoj brošuri se govori o tome da možemo imati predivnu budućnost ako slušamo Boga. [Razmotri 4. i 5. stranu.]

SASTAVI SVOJ UVOD

Na osnovu navedenih predloga sastavi svoj uvod za ponudu literature.