Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor

●○ PRVI RAZGOVOR

Pitanje: Gde možemo pronaći savete za srećan život?

Biblijski stih: Ps 1:1, 2

Pitanje za naknadnu posetu: Kako ljubav prema novcu i materijalnim stvarima utiče na našu sreću?

○● NAKNADNA POSETA

Pitanje: Kako ljubav prema novcu i materijalnim stvarima utiče na našu sreću?

Biblijski stih: 1Ti 6:9, 10

Pitanje za naknadnu posetu: Zašto je dobro da imamo pozitivan stav prema životu?