Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poštovanje disciplinskih mera je pokazatelj ljubavi

Poštovanje disciplinskih mera je pokazatelj ljubavi

Isključenje je mera kojom se štiti skupština i pruža disciplina onima koji bez kajanja čine greh (1Ko 5:6, 11). Kada poštujemo tu disciplinsku meru koju je Jehova odredio, mi pokazujemo ljubav. Zašto se to može reći kad isključenje nanosi toliko bola svima, uključujući i članove porodice i braću iz disciplinskog odbora?

Iznad svega, zato što time pokazujemo da volimo Jehovu, ne želimo da se njegovo ime sramoti i poštujemo njegovo merilo svetosti (1Pe 1:14-16). Takođe pokazujemo da nam je stalo do isključene osobe. Premda je isključenje bolna mera, ono može dati „plod koji donosi mir, a to je pravednost“ (Jev 12:5, 6, 11). Ako se družimo s nekim ko je isključen ili je istupio iz organizacije, mi sprečavamo da disciplina urodi plodom. Treba da imamo na umu da Jehova kažnjava svoj narod „koliko treba“ (Jer 30:11). Dok poštujemo njegove disciplinske mere i čuvamo svoju duhovnost, mi ne gubimo nadu da će se prestupnik vratiti našem milosrdnom Ocu (Is 1:16-18; 55:7).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM „BUDI VERAN JEHOVI CELIM SRCEM“, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Kako se roditelji osećaju kad njihovo dete napusti Jehovu?

  • Kako skupština može pružiti podršku članovima porodice?

  • Koji događaj iz Biblije pokazuje koliko je važno da odanost Jehovi bude jača od odanosti porodici?

  • Kako pokazujemo da nam je važnije da budemo odani Jehovi nego članovima porodice?