Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Da li razmišljaš o Školi za objavitelje Kraljevstva?

Da li razmišljaš o Školi za objavitelje Kraljevstva?

Da li si u punovremenoj službi i imaš između 23 i 65 godina? Da li si dobrog zdravlja i možeš li da služiš tamo gde je potrebno više objavitelja? Ako je tvoj odgovor potvrdan, da li si razmišljao o tome da se prijaviš za Školu za objavitelje Kraljevstva? Od kada je održan prvi razred, prijavilo se na hiljade bračnih parova, neoženjene braće i neudatih sestara. Međutim, potrebno je da se prijavi više neoženjene braće. Moli Jehovu da probudi u tebi želju da učiniš više u službi i da slediš primer njegovog Sina (Ps 40:8; Mt 20:28; Jev 10:7). Zatim razmisli da li imaš obaveze koje treba da ispuniš, na primer u porodici ili na poslu, ili možda imaš neki dug. U tom slučaju, da li bi mogao nešto da uradiš kako bi ispunio uslove za školu?

Koje mogućnosti su se otvorile onima koji su završili ovu školu? Neki su poslati da služe na stranom govornom području ili da učestvuju u svedočenju na javnim mestima koje organizuje podružnica. Drugi služe kao zamenici pokrajinskih nadglednika, pokrajinski nadglednici ili misionari. Dok razmišljaš o tome šta sve možeš učiniti u Jehovinoj službi, neka ti u mislima budu reči proroka Isaije: „Evo mene, mene pošalji!“ (Is 6:8).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM MISIONARI – VREDNI ŽETEOCI, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Kako se biraju novi misionari?

  • Kakav doprinos misionari daju na područjima na kojima služe?

  • Koji su neki blagoslovi misionarske službe?