Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | LEVITSKA 16–17

Čemu nas uči Dan očišćenja?

Čemu nas uči Dan očišćenja?

16:12-15

Koju pouku izvlačimo iz toga što je na Dan očišćenja prinošen kâd?

  • Molitve Jehovinih vernih slugu su poput kâda (Ps 141:2). Prvosveštenik je s dubokim poštovanjem donosio kâd pred Jehovu. Slično tome, kada se molimo Jehovi, mi to činimo s dubokim poštovanjem

  • Prvosveštenik je morao da prinese kâd pre nego što prinese žrtve. Slično tome, pre nego što je prineo svoj život kao žrtvu, Isus je u svemu morao da bude veran i poslušan Jehovi da bi on prihvatio njegovu žrtvu

Šta treba da radim da bi Jehova prihvatio moje žrtve?