Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Nastavi da koristiš časopise

Nastavi da koristiš časopise

Počev od 2018, svako izdanje naših časopisa za javnost obrađuje samo jednu temu. Svi ti časopisi spadaju u osnovne publikacije za službu propovedanja i dobro je da ih koristimo u službi. Osim toga, mogli bismo da imamo nekoliko časopisa kod sebe kad smo na putovanju ili u kupovini. Iako se ne koriste za proučavanje Biblije s ljudima, oni mogu kod nekoga probuditi želju da sazna više o Bogu.

Nakon što započneš razgovor, pročitaj neki stih i spomeni temu časopisa koji bi mogao zanimati tvog sagovornika. Na primer, ako ima decu, ako je doživeo neku tragediju ili se bori sa stresom, mogao bi mu reći: „Nedavno sam pročitao dobar članak o tome. Mogu li da vam pokažem?“ Ako primetiš da ga to zanima, čak i nakon prvog razgovora možeš mu dati štampani primerak ili mu poslati časopis u elektronskom formatu. Iako nam uručivanje literature nije glavni cilj, časopisi nam mogu pomoći da nađemo ljude koji su spremni da primenjuju ono što uče (Del 13:48).

2018.

2019.

2020.

 

Koje teme zanimaju ljude na tvom području?