Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | OTKRIVENJE 20–22

„Gle, sve činim novo!“

„Gle, sve činim novo!“

21:1-5

Jehova obećava da će u budućnosti ispraviti sve što nije dobro.

  • „Novo nebo“: Nova vladavina koja će se pobrinuti da na zemlji vlada pravda

  • „Nova zemlja“: Ljudi koji će se podložiti Božjoj vlasti i živeti po njegovim pravednim načelima

  • „Sve činim novo“: Nestaće sva bolna sećanja prouzrokovana fizičkim, mentalnim i emocionalnim bolom, a svaki novi dan će nam donositi neizmernu radost