Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | OTKRIVENJE 13–16

Ne boj se strašnih zveri

Ne boj se strašnih zveri

13:1, 2, 11, 15-17

Ako razumemo koga predstavljaju zveri iz 13. poglavlja Otkrivenja, nećemo ih se plašiti niti im se diviti, kao što to rade ljudi u svetu.

Poveži svaku zver sa onim što ona predstavlja

ZVERI

Zmaj (Ot 13:2)

Zver s deset rogova i sedam glava (Ot 13:1, 2)

Zver s dva roga nalik jagnjećim (Ot 13:11)

Lik zveri (Ot 13:15)

 

 

 

 

SILE

  • Britansko-američka svetska sila

  • Društvo naroda, a kasnije Ujedinjene nacije, koje su iz njega proizašle

  • Satana Ðavo

  • Sve ljudske vladavine