Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Pavle i Varnava svedoče Sergiju Pavlu

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | DELA APOSTOLSKA 12–14

Varnava i Pavle stvaraju učenike na udaljenim područjima

Varnava i Pavle stvaraju učenike na udaljenim područjima

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Uprkos žestokom protivljenju, Varnava i Pavle su davali sve od sebe kako bi pomagali poniznim osobama da prihvate hrišćanstvo

  • Propovedali su ljudima različitog porekla

  • Hrabrili su nove učenike da „ostanu u veri“