Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi – pomozimo onima koji ispravno gledaju na večni život da postanu Hristovi učenici

Poboljšajmo svoje veštine u službi – pomozimo onima koji ispravno gledaju na večni život da postanu Hristovi učenici

ZAŠTO JE TO VAŽNO. Jehova daje da seme istine raste u srcu osoba koje ispravno gledaju na večni život (Del 13:48; 1Ko 3:7). Mi sarađujemo s njim tako što u službi propovedanja tražimo ljude koji će postupati u skladu sa onim što uče (1Ko 9:26). Oni s kojima proučavamo Bibliju treba da razumeju da je krštenje neophodno za spasenje (1Pe 3:21). Da bismo im pomogli da postanu Hristovi učenici, treba da ih poučimo kako da izvrše neophodne promene u životu, kako da propovedaju i poučavaju druge i kako da svoj život predaju Jehovi (Mt 28:19, 20).

ŠTA UČINITI

  • Ukaži osobi s kojom proučavaš da je cilj proučavanja da upozna Jehovu i da mu ugodi (Jv 17:3)

  • Pomozi joj da savlada prepreke koje koče njen duhovni napredak, kao što su štetne navike i loše društvo

  • Jačaj je i hrabri, kako pre tako i posle krštenja (Del 14:22)

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM JEHOVA ĆE TI POMOĆI, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Šta nekoga može sprečavati da se preda Jehovi i da se krsti?

  • Kako starešine mogu pomoći osobama koje proučavaju da duhovno napreduju?

  • Šta iz Isaije 41:10 učimo o Jehovi?

  • Šta će nam pomoći da služimo Jehovi iako smo nesavršeni?

Kako sarađujemo s Jehovom dok stvaramo učenike?