Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | SOFONIJA 1 – AGEJ 2

Traži Jehovu pre nego što dođe dan njegovog gneva

Traži Jehovu pre nego što dođe dan njegovog gneva

So 2:2, 3

Da bismo bili pošteđeni u dan Jehovinog gneva, nije dovoljno samo da budemo kršteni. Moramo i slediti uputstva koja je Sofonija dao Izraelcima.

  • Traži Jehovu: Ostani blizak s Jehovom i drži se njegove organizacije.

  • Traži pravednost: Drži se Jehovinih pravednih merila.

  • Traži krotost: Ponizno se podloži Jehovinoj volji i budi spreman da prihvatiš disciplinu.

Kako bih mogao još potpunije tražiti Jehovu, pravednost i krotost?