Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

11-17. decembra

ZAHARIJA 1–8

11-17. decembra
  • Pesma 26 i molitva

  • Uvodne reči (do 3 min.)

BLAGO IZ BOŽJE REČI

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

  • Prvi razgovor: (do 2 min.) g17.6 naslovna strana — Položi temelj za naknadnu posetu.

  • Naknadna poseta: (do 4 min.) g17.6 — Prethodnog puta si ostavio časopis. Izvrši naknadnu posetu i položi temelj za sledeću posetu.

  • Biblijski kurs: (do 6 min.) fg 5. tema ¶1-2

HRIŠĆANSKI ŽIVOT