Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | ISAIJA 11–16

Zemlja će biti puna znanja o Jehovi

Zemlja će biti puna znanja o Jehovi

Kako se ovo proročanstvo ispunilo u vreme Izraelaca

  • Ni na putu iz Vavilona, ni u obnovljenoj zemlji, Izraelci nisu imali razloga da se plaše divljih životinja i neprijateljski nastrojenih ljudi (Jzd 8:21, 22)

Kako se ovo proročanstvo ispunjava u naše vreme

  • Znanje o Jehovi podstiče ljude da se promene. Mnogi koji su nekada bili nasilni, sada su miroljubivi. Zahvaljujući Jehovinoj pouci, milioni ljudi širom sveta žive u duhovnom raju

Kako će se ovo proročanstvo ispuniti u budućnosti

  • Cela zemlja će postepeno biti pretvorena u raj, baš kao što je Jehova u početku i nameravao. Neće biti ni najmanjeg razloga za strah, ni od ljudi ni od životinja

Apostol Pavle se promenio kada je upoznao Jehovu

  • Dok je bio farisej, imao je osobine koje podsećaju na osobine zveri (1Ti 1:13)

  • Istina iz Božje Reči ga je navela da se promeni (Ko 3:8-10)