Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Bog nas uči da savladamo predrasude

Bog nas uči da savladamo predrasude

Jehova nije pristran (Del 10:34, 35). On prihvata ljude „iz svih naroda i plemena i narodnosti i jezika“ (Ot 7:9). Zato u hrišćanskoj skupštini nema mesta za predrasude i pristranost (Ja 2:1-4). Pouka od Jehove pokreće ljude da se promene nabolje, zahvaljujući čemu postaju osobe koje doprinose lepoti duhovnog raja (Is 11:6-9). Kada se trudimo da iz svog srca iskorenimo svaki trag predrasuda, tada pokazujemo da želimo da budemo poput Jehove (Ef 5:1, 2).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM DŽONI I GEDEON: BIVŠI NEPRIJATELJI POSTALI PRIJATELJI, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Zašto je pouka od Jehove daleko bolja od svih ljudskih pokušaja da se iskorene diskriminacija i predrasude?

  • Šta te posebno oduševljava kod našeg međunarodnog bratstva?

  • Kako naše hrišćansko jedinstvo slavi Jehovu?