Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Evo mene, mene pošalji“

„Evo mene, mene pošalji“

Spreman duh kakav je imao Isaija za svaku je pohvalu. Pokazao je snažnu veru i odmah se stavio na raspolaganje, iako nije znao šta će taj zadatak sve podrazumevati (Is 6:8). Da li bi ti mogao služiti na području gde ima malo objavitelja? (Ps 110:3). Naravno, neophodno je da najpre „proračunaš trošak“ (Lu 14:27, 28). Budi spreman da podneseš neke žrtve kako bi još više propovedao (Mt 8:20; Mr 10:28-30). Kao što se može videti u filmu Preseljenje na područje gde ima malo objavitelja, blagoslovi koje imaju oni koji više služe Jehovi premašuju sve žrtve.

NAKON KRATKOG FILMA ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Šta su članovi porodice Vilijams žrtvovali da bi služili u Ekvadoru?

  • Šta su sve uzeli u obzir dok su razmišljali o tome gde da se presele?

  • Koje su blagoslove doživeli?

  • Gde možeš pronaći više informacija o preseljenju na područje gde je veća potreba?

TOKOM SLEDEĆEG PORODIČNOG PROUČAVANJA RAZGOVARAJTE O SLEDEĆEM:

  • Kako bismo kao porodica mogli dati više u službi Jehovi? (km 8/11 4-6)

  • Ako ne možemo služiti tamo gde je veća potreba, kako možemo pomoći našoj skupštini? (w16.03 23-25)