Biblijski kurs, Čile

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA decembar 2016.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i Prenesi istinu iz Biblije: Da li je Bog kriv za patnju? Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Pođimo na Jehovinu goru“

Isaija je opisao da će Božje sluge oružje pretvoriti u poljoprivredno oruđe, ukazujući na to da će Jehovin narod biti miroljubiv (Isaija 2:4).

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Doprimo do srca osobe proučavajući knjigu „Održite se u Božjoj ljubavi“

Knjiga „Božja ljubav“ pomaže osobama da razumeju kako se biblijska načela odnose na svakodnevni život.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Na Mesiji su se ispunila proročanstva

Isaija je prorekao da će Mesija propovedati na području Galileje. Isus je ispunio to proročanstvo tako što je putovao Galilejom propovedajući dobru vest.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

„Evo mene, mene pošalji“

Kako možemo pokazati duh spremnosti kakav je imao Isaija? Mnogo možemo naučiti iz primera jedne porodice koja se preselila tamo gde ima manje objavitelja.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Zemlja će biti puna znanja o Jehovi

Kako se Isaijino proročanstvo ispunilo u prošlosti, kako se sada ispunjava i kako će se ispuniti u budućnosti?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Bog nas uči da savladamo predrasude

Zahvaljujući pouci od Jehove, dva bivša neprijatelja su postala braća u veri.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Zloupotreba moći vodi do gubitka autoriteta

Kako je trebalo da Somna koristi svoj autoritet? Zašto ga je Jehova zamenio Elijakimom?