Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Biraj društvo onih koji vole Jehovu

Biraj društvo onih koji vole Jehovu

Zašto je dobro da se družimo sa onima koji vole Jehovu? Zato što društvo utiče na nas, bilo pozitivno bilo negativno (Psl 13:20). Primera radi, kralj Joas je „činio ono što je ispravno u Jehovinim očima“ dokle god je provodio vreme s prvosveštenikom Jodajem (2Le 24:2). Kad je Jodaj umro, Joas je napustio Jehovu zbog toga što se kretao u društvu ljudi koji ne vole Jehovu (2Le 24:17-19).

U prvom veku nove ere, apostol Pavle je uporedio hrišćansku skupštinu s velikim domom, a članove skupštine sa posudama. Posude za časnu upotrebu ostajemo ako se ne družimo blisko s bilo kim ko radi nešto što Jehova ne voli, čak i ako je reč o članu porodice ili suverniku (2Ti 2:20, 21). Zato za bliske prijatelje birajmo one koji vole Jehovu i čije nas društvo podstiče da mu služimo.

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM KLONIMO SE LOŠEG DRUŠTVA, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Na koje sve načine možemo upasti u loše društvo?

  • Šta je našim suvernicima pomoglo da odbace loše društvo?

  • Koja biblijska načela tebi mogu pomoći da izabereš dobro društvo?

Da li sam posuda za časnu upotrebu? (2Ti 2:21)