Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEVREJIMA 4–6

Daj sve od sebe da uđeš u Božji počinak

Daj sve od sebe da uđeš u Božji počinak

4:11

U Jehovin počinak možemo ući ako postupamo u skladu s njegovom voljom i ako sarađujemo s njegovom organizacijom. Treba da razmišljamo o sledećim pitanjima: „Kako reagujem kada dobijem neki savet? Kako reagujem na novo objašnjenje neke teme iz Svetog pisma?“

U kojim situacijama mi je teško da budem poslušan?