Radna atmosfera u Betelu u Volkilu

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA avgust 2019.

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor o Božjim obećanjima za budućnost.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Bog nam nije dao duh koji nas čini plašljivima“

Ako se uzdamo u Boga, možemo biti hrabri i kad je teško.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Biraj društvo onih koji vole Jehovu

Oni sa kojima često provodimo vreme utiču na nas, bilo pozitivno bilo negativno.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Imenovanje starešina

Starešine se imenuju prema smernicama iz Svetog pisma.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Mladi, budite „uzor u vršenju dobrih dela“

Kako mladi mogu ostvariti cilj da služe kao pomoćni ili stalni pioniri?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Volimo pravednost i mrzimo bezakonje

Kako možemo pokazivati da volimo pravednost i mrzimo bezakonje?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Daj sve od sebe da uđeš u Božji počinak

Kako možemo ući u Božji počinak i šta moramo raditi da bismo i ostali u njemu?

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Dobra dela koja se pamte

Koje uslove treba da ispunjavaš da bi služio Jehovi u Betelu?