Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Setite se Lotove žene

Setite se Lotove žene

Zašto se Lotova žena okrenula dok je bežala iz Sodoma? Biblija o tome ne govori (Pst 19:17, 26). Isusovo upozorenje navodi na zaključak da je možda žalila za stvarima koje je ostavila (Lu 17:31, 32). Šta će nam pomoći da i mi ne izgubimo Božju naklonost? Ne smemo postati preokupirani sticanjem materijalnih stvari (Mt 6:33). Isus je rekao da ne možemo „robovati Bogu i bogatstvu“ (Mt 6:24). Ali šta ako primetimo da zbog materijalnih stvari imamo manje vremena za duhovne aktivnosti? Možemo se moliti Jehovi za razboritost kako bismo uvideli šta treba da promenimo, kao i za hrabrost i snagu da to i uradimo.

NA TEMELJU FILMA SETITE SE LOTOVE ŽENE, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Kako svojim postupcima mogu pokazati da sam izvukao pouku iz primera Lotove žene?

    Kako je pritisak da zarađuje više novca uticao na Glorijino razmišljanje, govor i ponašanje?

  • Šta možemo naučiti od Lotove žene, čiji nam primer služi kao upozorenje?

  • Koje su promene doživeli Džo i njegova porodica zahvaljujući primeni biblijskih načela?

  • Kako je to što je Ana provodila dosta vremena s kolegama na poslu uticalo na njenu duhovnost?

  • Zašto nam je potrebna hrabrost kada drugi vrše pritisak na nas da nam novac bude najvažniji u životu?

  • Kako su Brajan i Glorija uspeli da ponovo stave duhovne stvari na prvo mesto?

  • Koja su biblijska načela istaknuta u ovom filmu?