Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEZEKILJ 28–31

Jehova je nagradio paganski narod

Jehova je nagradio paganski narod

29:18-20

Ako je Jehova nagradio paganski narod, koliko će više nagraditi svoje verne sluge!

VAVILONSKA BORBA

Opsada Tira

MOJA BORBA

S čime se ja borim da bih ostao veran Jehovi?

VAVILONSKE ŽRTVE

  • Opsada Tira je trajala 13 godina

  • Vojnicima je bilo jako teško

  • Vavilonci nisu imali nikakvu korist od opsade

MOJE ŽRTVE

U kom pogledu se ja žrtvujem za Jehovu?

NAGRADA OD JEHOVE

Egipatsko blago

NAGRADA OD JEHOVE

Kako me Jehova nagrađuje?