Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kada bih mogao da budem pomoćni pionir?

Kada bih mogao da budem pomoćni pionir?

Jezekilj je u viziji video kako Jehovin narod dobrovoljno prinosi žrtve u hramu. Kako svako od nas može prinositi žrtve hvale? (Jev 13:15, 16).

Na primer, možemo služiti kao pomoćni pioniri. U službenoj 2018. godini će nekoliko meseci imati po pet subota ili nedelja. To će mnogo značiti onima koji imaju puno radno vreme i najviše idu u službu vikendom. Osim toga, u martu i aprilu, kao i u mesecu kada je poseta pokrajinskog nadglednika, možemo izabrati da li ćemo službi posvetiti 30 ili 50 sati.

Šta ako ipak ne možeš da služiš kao pomoćni pionir? Možeš se truditi da poboljšaš kvalitet svoje službe ili da makar malo više učestvuješ u njoj. Bez obzira na to kakve su naše okolnosti, ljubav prema Jehovi treba da nas pokrene da mu damo svoje najbolje i u novoj službenoj godini! (Os 14:2).

Kako ja mogu biti revan poput Sabine Hernandez?

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM SA JEHOVOM, MOGU SKORO SVE, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Šta motiviše Sabinu da više učestvuje u službi?

  • Na šta te podstiče njen primer?

  • U kojim bi mesecima tokom službene 2018.  godine mogao da budeš pomoćni pionir?