Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEZEKILJ 32–34

Na stražaru je velika odgovornost

Na stražaru je velika odgovornost

Stražari su obično stajali na gradskim zidinama i kulama i upozoravali su narod na opasnost. Jehova je u simboličnom smislu postavio Jezekilja za „stražara nad Izraelovim domom“.

  • 33:7

    Jezekilj je upozorio Izraelce da će izgubiti život ako se ne promene

    Koju poruku mi danas prenosimo ljudima?

  • 33:9, 14-16

    Jezekilj je preneo Jehovinu opomenu i tako sačuvao i svoj život i život drugih ljudi

    Šta treba da nas motiviše da prenosimo Jehovinu poruku?