HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA avgust 2016.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i brošure Slušajmo šta nam Bog govori i živimo večno. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Ostanimo u skrovitom zaklonu Svevišnjega

Šta je Jehovin „skroviti zaklon“ i kako nam on pruža zaštitu? (Psalam 91)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Poboljšajmo svoje veštine u službi — pomozimo onima s kojima proučavamo da napreduju i krste se

Zbog čega su ti duhovni ciljevi tako važni? Kako osobi s kojom proučavaš možeš pomoći da ih dostigne?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Budite blagoslov za druge i u starosti

Stihovi iz 92. psalma ističu da stariji i dalje mogu duhovno napredovati i donositi dobar plod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova pamti da smo prah

U 103. psalmu, David slikovito opisuje koliko je Bog milosrdan

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Zahvaljujte Jehovi“

Stihovi iz 106. psalma u tebi mogu probuditi još veću zahvalnost prema Jehovi.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

„Kako da uzvratim Jehovi?“

Kako je psalmista pokazao zahvalnost Jehovi? (Psalam 116)

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Prenesi istinu iz Biblije

Prenesi neko osnovno biblijsko učenje pomoću novih uvoda za službu.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Posebna akcija sa Stražarskom kulom u septembru

Glavna tema Stražarske kule biće uteha i kako je Bog pruža.