Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Iskoristi obrazovanje koje Jehova pruža

Iskoristi obrazovanje koje Jehova pruža

ZAŠTO JE TO VAŽNO. Jehova, naš Veličanstveni Učitelj, pruža najbolje moguće obrazovanje, i to besplatno! On nas poučava kako da poboljšamo kvalitet života i priprema nas za prelep život koji nas čeka u budućnosti (Is 11:6-9; 30:20, 21; Ot 22:17). Jehova nas obučava i da prenosimo drugima poruku koja im može spasti život (2Ko 3:5).

ŠTA UČINITI

  • Razvijaj osobine kao što su poniznost i krotost (Ps 25:8, 9).

  • Iskoristi obuku koja ti stoji na raspolaganju, u šta spadaju i učenički zadaci na sastancima radnim danom.

  • Postavi sebi neke duhovne ciljeve (Fp 3:13).

  • Žrtvuj nešto ako je potrebno da bi ispunio uslove za neku školu (Fp 3:8).

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM JEHOVINA OBUKA IM JE OBOGATILA ŽIVOT, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • Kakve su prepreke neki objavitelji savladali da bi pohađali Školu za objavitelje Kraljevstva?

  • Kakvu obuku Škola za objavitelje Kraljevstva pruža?

  • Kako su neki objavitelji pomogli onima koji su po završetku škole došli da služe u njihovoj skupštini?

  • Koje uslove neko treba da ispuni da bi mogao da pohađa Školu za objavitelje Kraljevstva? (kr 189)

  • Koju bi još školu u okviru Jehovine organizacije mogao da pohađaš?

Koje ćeš blagoslove imati ako dobro iskoristiš obrazovanje koje daje Jehovina organizacija?