Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | 1. KORINĆANIMA 14–16

Bog će biti „sve svima“

Bog će biti „sve svima“

15:24-28

One koji su verni Jehovi čeka predivna budućnost. Kada sa uverenjem govorimo o svojoj nadi drugima, ona se sve dublje urezuje u naše srce. Apostol Pavle je podstakao suvernike da zamisle vreme na kraju Hristove hiljadugodišnje vladavine kada će Jehova biti „sve svima“.

Koje ti se od Božjih obećanja najviše sviđa i zašto?

Šta tebe uverava da će se Božja obećanja ispuniti?