Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | 1. KORINĆANIMA 7–9

Samaštvo kao dar

Samaštvo kao dar

7:32, 35, 38

Tokom godina, mnogi hrišćani su uvideli da im samaštvo daje posebnu priliku da urade više u službi, da se sprijatelje sa ljudima različitih godina i okolnosti i da se približe Jehovi.

Propovedanje po Australiji, 1937; sestra koja je pohađala školu Galad stiže na svoje područje u Meksiku, 1947

Služba propovedanja u Brazilu; Škola za objavitelje Kraljevstva u Malaviju

ZA RAZMIŠLJANJE: Ako nisi u braku, kako možeš na najbolji način iskoristiti svoje okolnosti?

Kako drugi u skupštini mogu pružiti podršku i ohrabrenje onima koji nisu u braku?