Svedoci izražavaju dobrodošlicu novima na Spomen-svečanosti

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA april 2019.

Predlozi za razgovor

Predlozi za razgovor o tome zašto je Isus umro.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Samaštvo kao dar

Kako oni koji nisu u braku mogu na najbolji način iskoristiti svoje okolnosti?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova je veran

Kada se nađemo u iskušenju, Jehova nam daje ono što nam je potrebno kako bismo istrajali.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Kako ćeš se pripremiti za Spomen-svečanost?

Svi treba da pripremimo svoje srce za ovu svečanost. Kako to možemo učiniti?

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Bog će biti „sve svima“

One koji su verni Jehovi čeka predivna budućnost.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jehova, „Bog svake utehe“

Jedan način na koji Jehova pruža utehu jeste putem hrišćanske skupštine.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Iskoristi obrazovanje koje Jehova pruža

Jehova, naš Veličanstveni Učitelj, pruža najbolje moguće obrazovanje.