Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEREMIJA 17–21

Dozvoli Jehovi da oblikuje tvoje razmišljanje i ponašanje

Dozvoli Jehovi da oblikuje tvoje razmišljanje i ponašanje

Dozvoli Jehovi da te oblikuje

18:1-11

  • Jehova to čini putem saveta i opomena

  • Moramo biti ponizni i poslušni

  • Jehova nas nikada ne prisiljava da radimo nešto što ne želimo

Od toga kakva je glina zavisi šta će grnčar uraditi s njom

  • Jehova nam je dao slobodu izbora; možemo prihvatiti ili odbiti da nas on oblikuje

  • Od toga kako reagujemo na Jehovina uputstva zavisi kako će on postupati prema nama

U čemu treba da se menjam?