Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JEREMIJA 29–31

Jehova je prorekao novi savez

Jehova je prorekao novi savez
PRIKAZ

Jehova je prorekao da će savez na temelju Zakona biti zamenjen novim savezom, koji će ljudima biti od trajne koristi.

SAVEZ NA TEMELJU ZAKONA

 

NOVI SAVEZ

Jehove i izraelskog naroda

IZMEÐU KOGA

Jehove i duhovnog Izraela

Mojsija

PREKO KOGA

Isusa Hrista

Životinjskim žrtvama

NAPISAN NA

Isusovoj žrtvi

Kamenim pločama

TEMELJIO SE NA

Ljudskim srcima