Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Teokratske pesme podižu duh

Teokratske pesme podižu duh

Čak i kad su dospeli u zatvor, Pavle i Sila su pesmom hvalili Boga (Del 16:25). U savremeno doba, braća koja su bila u koncentracionom logoru Zaksenhauzen, kao i ona koja su bila prognana u Sibir, takođe su se hrabrila pevajući hvalospeve Bogu. Ti primeri pokazuju kako pesme ulivaju hrabrost i pomažu da se izdrže teški ispiti vere.

Na mnogim jezicima će uskoro biti objavljena nova pesmarica. Kad je dobijemo, možemo uvežbavati pesme na porodičnom proučavanju. Tako će nam se one urezati u um (Ef 5:19). A onda, kada dođu teška iskušenja, sveti duh će nam pomoći da ih se setimo. Teokratske pesme nam pomažu da se usredsredimo na divnu budućnost. U burnim periodima, one nas jačaju, a u mirnim nam pomažu da izrazimo svoju radost (1Le 15:16; Ps 33:1-3). Iskoristimo moć koju imaju naše pesme!

NAKON ŠTO POGLEDAŠ KRATAK FILM PESMA KOJA JE BODRILA LOGORAŠE, ODGOVORI NA SLEDEĆA PITANJA:

  • U kojim okolnostima je brat Erih Frost sastavio pesmu?

  • Kako je ta pesma delovala na braću u koncentracionom logoru Zaksenhauzen?

  • Kad bi ti značilo da se prisetiš teokratskih pesama?

  • Koje pesme bi voleo da naučiš?