Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JOV 33–37

Pravi prijatelj daje dobar savet

Pravi prijatelj daje dobar savet
PRIKAZ

Elijuj je savetovao Jova na potpuno drugačiji način od Elifasa, Vildada i Sofara. Ne samo što mu je dao sasvim drugi savet, već se i drugačije ophodio prema njemu. Pokazao se kao pravi prijatelj. Elijuj je dobar primer za nas ako želimo da budemo uspešni u davanju saveta.

DOBAR SAVETODAVAC JE...

ELIJUJ JE PRUŽIO DOBAR PRIMER

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • STRPLJIV

 • PAŽLJIV

 • PUN POŠTOVANJA

 
 • Elijuj je strpljivo čekao da najpre stariji kažu ono što su želeli

 • Pošto je pažljivo slušao pre nego što je dao savet, bolje je razumeo situaciju

 • Obraćao se Jovu po imenu i postavio se kao prijatelj

 

33:6, 7, 32

 

 • PONIZAN

 • PRISTUPAČAN

 • SAOSEĆAJAN

 
 • Elijuj je bio ponizan i dobar i priznao je da je i sam nesavršen

 • Saosećao je s Jovom

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • URAVNOTEŽEN

 • LJUBAZAN

 • ODAN BOGU

 
 • Elijuj je na ljubazan način ukazao Jovu na to da njegovo gledište nije ispravno

 • Pomogao je Jovu da uvidi da nije najvažnije da dokaže svoju pravednost

 • Ohrabrujućim rečima je olakšao Jovu da kasnije prihvati savet od samog Jehove