Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 BLAGO IZ BOŽJE REČI | JOV 21–27

Jov je odbacio pogrešno razmišljanje

Jov je odbacio pogrešno razmišljanje

Satana se služi lažima kako bi obeshrabrio Jehovine sluge. Dok čitamo knjigu o Jovu, jasno možemo uočiti razliku između Sataninih laži i toga šta Jehova zaista oseća prema svojim slugama. Zapiši još neke biblijske stihove koji te uveravaju da je Jehovi stalo do tebe.

SATANINE LAŽI

KAKAV JE JEHOVA ZAISTA

Bog je previše zahtevan i zato nikada nije zadovoljan onim što njegove sluge čine. Niko mu ne može ugoditi (Jov 4:18; 25:5)

Jehovi je dragocen svaki naš trud (Jov 36:5)

Bog smatra čoveka potpuno beskorisnim (Jov 22:2)

Jehova ceni kada mu verno služimo i bogato će nas nagraditi (Jov 33:26; 36:11)

Bogu ništa ne znači to što je neko pravedan (Jov 22:3)

Jehova čuva one koji su pravedni (Jov 36:7)