Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu literature

PROBUDITE SE!

Ponuda: Želim da vam uručim najnovije izdanje časopisa Probudite se!

Pitanje: Zapazite pitanje koje se nalazi ovde, na 2. strani. Kako biste vi odgovorili?

Biblijski stih: Lu 7:35

U ovom članku se objašnjava kako se ove reči mogu primeniti na samu Bibliju.

PROBUDITE SE!

Pitanje: Da li se slažete da je ovo mudar savet?

Biblijski stih: Mt 6:34

Ponuda: [Ukaži na članak „Gledište Biblije — Brige“.] U ovom članku se govori o tome kako nam Biblija može pomoći da se izborimo sa zabrinutošću.

Šta Biblija naučava

Pitanje: Mnogi ljudi koji veruju u Boga želeli bi da mu budu bliži. Da li ste znali da nas Bog poziva da mu se približimo?

Biblijski stih: Ja 4:8a

Ponuda: Ova knjiga nam može pomoći da putem Biblije bolje upoznamo Boga. [Ukaži na 1. poglavlje.]

SASTAVI SVOJ UVOD

 

Na osnovu navedenih predloga sastavi svoj uvod za ponudu literature.