Braća i sestre na međunarodnom kongresu 2014. u Nju Džersiju, SAD

HRIŠĆANSKI ŽIVOT I SLUŽBA PROPOVEDANJA – RADNA SVESKA april 2016.

Predlozi za ponudu literature

Predlozi za ponudu časopisa Probudite se! i knjige Šta Biblija naučava. Na osnovu primera sastavi svoj uvod.

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Hrabri i jačaj druge svojim rečima

Jovova tri prijatelja ga nisu utešila, već su ga optužila i doprinela tome da se oseća još gore (Jov 16-20).

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Nova rubrika s kojom možemo započinjati razgovore

Započnimo razgovor o nekoj biblijskoj temi pomoću nove rubrike „Šta kaže Sveto pismo?“

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jov je odbacio pogrešno razmišljanje

Uočimo razliku između Sataninih laži i toga šta Jehova oseća prema nama (Jov 21–27).

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Jov je bio besprekoran u svemu

Jov je bio odlučan da se drži Jehovinih moralnih merila i da poput njega bude pravedan (Jov 28–32).

BLAGO IZ BOŽJE REČI

Pravi prijatelj daje dobar savet

Ugledajmo se na Elijuja, koji se pokazao kao pravi Jovov prijatelj (Jov 33–37).

PRIPREMA ZA SLUŽBU PROPOVEDANJA

Akcija deljenja pozivnica za kongres

Podsetnici za ponudu pozivnice za kongres. Uvežbaj uvod.

HRIŠĆANSKI ŽIVOT

Podsetnici za kongres

Razmišljaj o tome kako tokom kongresa možeš pokazati da voliš druge.