Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u Poslanicu Titu

Uvod u Poslanicu Titu

Pogledajte šta možemo naučiti iz saveta koje je apostol Pavle uputio Titu, koji je imao da obavi težak zadatak na Kritu.