Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u Poslanicu Rimljanima

Uvod u Poslanicu Rimljanima

Kratak pregled poslanice Rimljanima – nadahnutog zapisa koji govori o Jehovinoj nepristrasnosti i važnosti vere u Isusa Hrista.