Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u Poslanicu Kološanima

Uvod u Poslanicu Kološanima

Pogledajte kratak pregled Poslanice Kološanima, u kojoj se ističe uzvišeni položaj Isusa Hrista.