Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u Knjigu proroka Osije

Uvod u Knjigu proroka Osije

Pregled knjige proroka Osije, proročanskog izveštaja koji ističe Božje milosrđe prema onima koji se kaju za svoje grehe.