Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Uvod u Knjigu proroka Ageja

Uvod u Knjigu proroka Ageja

Kratak pregled Agejevog proročanstva koje ističe da je služenje Bogu važnije od ličnih interesa.